THẠCH BÀN LAKESIDE

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Quy mô: 1,417m2

Địa chỉ: Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH bất động sản Thạch Bàn Lakeside

Năm thực hiện: 2019