MÔ HÌNH QHC KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN ĐẾN NĂM 2040

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Địa điểm trưng bày: Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Hạng mục: Mô hình sa bàn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Tỷ lệ: 1/10.000

Diện tích khoảng: 18m2

Năm thực hiện: 2021