MÔ HÌNH QH KHU KINH TẾ THÁI BÌNH

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Địa điểm trưng bày: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hạng mục: Mô hình sa bàn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng mô hình quy hoạch khu kinh tế Thái Bình

Tỷ lệ: 1/10.000

Diện tích: 12,93m2

Năm thực hiện: 2021