THẠCH BÀN LAKESIDE

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Quy mô: 1,417m2 Địa chỉ: Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH bất động sản Thạch Bàn Lakeside Năm thực hiện: 2019

NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Phòng truyền thống NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Quy Mô: 200m2 Địa chỉ: 86 Duy Tân, Hà Nội Chủ đầu tư: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm thực hiện: 2020