MÔ HÌNH QHCT HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Quy hoạch chi tiết Hoàng Thành Thăng Long

Địa điểm: Hoàng Thành Thăng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/500

Quy mô: 4.5 m2

Năm thực hiện: 2018