GREEN HOTEL

  Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Quy mô: 6,088m2 Địa chỉ: Khu du lịch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp Năm thực hiện: 2019

KHU ĐÔ THỊ ĐẠI SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Quy mô: 35.06 Ha Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Đại Sơn Năm thực hiện: 2019

NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Phòng truyền thống NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Quy Mô: 200m2 Địa chỉ: 86 Duy Tân, Hà Nội Chủ đầu tư: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm thực hiện: 2020