UNILEVER VIETNAM FACTORY MODEL

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Nhà máy Unilever Việt Nam

Địa chỉ: KCN Vsip, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Unilever Viet Nam

Tỷ lệ: 1/150

Năm thực hiện: 2017