TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO T.X TỪ SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chủ đầu tư: Công ty Tất Thắng (TNHH) Năm thực hiện: 2018

GREEN HOTEL

  Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Quy mô: 6,088m2 Địa chỉ: Khu du lịch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp Năm thực hiện: 2019

KHU ĐÔ THỊ ĐẠI SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Quy mô: 35.06 Ha Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Đại Sơn Năm thực hiện: 2019