MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ BẮC NINH

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô hình quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục: TK 3D mô phỏng, thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/2000

Quy mô: 130 m2

Năm thực hiện: 2015