MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG KCN YÊN PHONG

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Quy hoạch chung  Khu công nghiệp Yên Phong

Địa chỉ: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Yên Phong

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/1000

Quy mô: 22 m2

Năm thực hiện: 2020