MÔ HÌNH QHTC KĐT HƯNG NGÂN

 

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô Hình Hưng Ngân

Địa chỉ: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Yên Phong

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/500

Quy mô: 27 m2

Năm thực hiện: 2020