TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO T.X TỪ SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Tất Thắng (TNHH)

Năm thực hiện: 2018