MÔ HÌNH QHC HUYỆN MỘC CHÂU

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô hình quy hoạch chung huyện Mộc Châu

Địa chỉ: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: UBND Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/5000

Quy mô: 8 m2

Năm thực hiện: 2019