MÔ HÌNH QHCT KĐT ĐẠI SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: QHCT khu đô thị Đại Sơn

Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/350

Quy mô: 7.26 m2

Năm thực hiện: 2019