MÔ HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ CÁI BÈ

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Nhà thờ giáo xứ Cái Bè

Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư: P.Nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc – Viện kiến trúc quốc gia

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/200

Quy mô: 0.045 m2

Năm thực hiện: 2019