MÔ HÌNH DI TÍCH ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Tên mô hình: Mô hình khu di tích Đền  thờ Lý Thường Kiệt Địa chỉ: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Yên Phong Hạng mục: Thi công mô hình Tỷ lệ: 1/100 Quy mô: 22…

MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG YÊN PHONG

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn Tên mô hình: Quy hoạch chung Yên Phong Địa chỉ: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Yên Phong Hạng mục: Thi công mô hình Tỷ lệ: 1/1500 Quy mô: 77 m2 Năm thực hiện: 2020