MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô hình quy hoạch chung thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: UBND thị xã Đông Triều

Hạng mục: TK 3D mô phỏng, thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/5000

Quy mô: 32.5 m2

Năm thực hiện: 2016