MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN QUẾ VÕ

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô hình quy hoạch chung huyện Quế Võ

Địa chỉ: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục: TK 3D mô phỏng, thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/2000

Quy mô: 72 m2

Năm thực hiện: 2018