MÔ HÌNH QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN HOÀNH BỒ

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Tên mô hình: Mô hình quy hoạch chung huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: UBND Huyện Hoành Bồ

Hạng mục: TK 3D mô phỏng, thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/7500

Quy mô: 24 m2

Năm thực hiện: 2016