KHU ĐÔ THỊ ĐẠI SƠN

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Quy mô: 35.06 Ha

Địa chỉ: Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Đại Sơn

Năm thực hiện: 2019